רשלנות רפואית בהשתלת שיניים ובטיפולי שיניים: הערכת סיכויי התביעה

ולצמן לביטמן - רשלנות רפואית בהשתלת שיניים

על פי דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחודש יולי, ההוצאה לרפואת שיניים ולרופאים פרטיים הסתכמה ב-12 אחוזים מההוצאה השוטפת לבריאות. מדובר בנתח לא קטן ואנשים רבים נזקקים לטיפולי שיניים פשוטים ומורכבים מעת לעת. על פי סקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה, כמחצית מהמשתתפים בסקר הודו כי הם נמנעים מטיפול שיניים בגלל העלויות שלו. אם אתם נמנים בין […]